بخش داخلی
بخش پنج ( بخش داخلی)

بخش پنج واقع در طبقه پنجم ، بخش داخلی بیمارستان را شامل شده و بیماران بزرگسال مبتلا به امراض گوناگون داخلی اعم از کلیوی ، ریوی ، گوارشی ، غدد ، بیماریهای خون و سرطان ، مبتلایان به بیماریهای مغز و اعصاب در این بخش بستری میشوند . این بخش مجهز به بیست اتاق ( 7 اتاق یک تخته ، 12 اتاق دو تخته و یک اتاق سه تخته ) و نیز یک اتاق ایزوله میباشد .