بخش مراقبتهای ویژه ( ICUG )
بخش مراقبتهای ویژه ( ICUG )

این بخش دارای هشت تخت تمام اتوماتیک می باشد که هر تخت مجهز به مانیتور و ونتیلاتور بسیار پیشرفته می باشد. تجهیزات بخش تماماً بروز بوده و بیماران به صورت مرکزی مانیتورینگ می شوند. در این بخش از بیماران بسیار بد حال به صورت ویژه مراقبت می شود. در این بخش در تمام مدت شبانه روز به صورت 24 ساعته پزشک مقیم بیهوشی حضور دارد.

 

واحد مراقبت های ویژه کودکان PICU:

واحد مراقبتهای ویژه کودکان PICU با بهره گیری از سه تخت ( دو تخت اطفال و نوجوان ، یک تخت برای شیرخواران و مجهز به کات و انکوباتور ) مجهز به کپسولهایی با اکسیژن و ساکشن سانترال ، مانیتور دیواری ، ونتیلاتور ، پالس اکسیمتر ، وارمر و همه امکانات مراقبتهای ویژه می باشد . کودکان حادثه دیده یا بیماران بسیار بد حال که نیازمند مراقبتهای ویژه هستند در این بخش نگهداری می شوند ، این بخش جزء بخشهای انحصاری مراقبتهای ویژه کودکان در بخش خصوصی است .