داروخانه
داروخانه

داروخانه بیمارستان کسری همه روزه از ساعت 30/7 بامداد تا 9 شب بطور یکسره در خدمت شما بیماران عزیز می باشد . دارا بودن تمامی داروها و تجهیزات درمانی اعم از تولیدات داخلی وخارجی و حمایت دارویی بخشهای مختلف و  اتاقهای عمل و بخشهای ویژه از جمله نقاط قوت این داروخانه می باشد .