بخش مراقبتهای ویژه قلبی ( CCU )

مشتمل بر 16 تخت می باشد و با بکارگیری مجهزترین و پیشرفته ترین تجهیزات ممکن در این خصوص از جمله دستگاههای الکتروشوک ، مانیتورینگ فردی و مرکزی ، سیستم نرس کال جهت کلیه بیماران، پمپ های انفوزیون سرم و سرنگ جهت هر تخت ، دستگاههای پیس میکر موقت اکسترنال و اندوکاردیال ، سیستم تلویزیون مدار بسته و تختهای بستری مخصوص و . . . آماده خدمت رسانی به بیماران قلبی می باشد.