بخش پرتونگاری
بخش پرتونگاری

بخش رادیولوژی بیمارستان با بهره گیری از مدرن ترین و پیشرفته ترین دستگاه های رادیولوژی ،MRI، فلوروسکوپی ، ماموگرافی ، سونوگرافی کانونشال ، کالرداپلر ، پروبهای مولتی فرکانس ترانس واژینال ، ترانس رکتال و سی تی اسکن اسپیرال به طور شبانه روزی آماده پذیرش بیماران عزیز می باشد. در این مرکز علاوه بر خدمات رادیولوژی عمومی، رادیوگرافیهای ساده با ماده حاجب، ماموگرافی، رادیوگرافیهای تخصصی نظیر هیستر و سالپنگوگرافی، میوگرافی، فیستولوگرافی، گالاکتوگرافی، آرتروگرافی، ونوگرافی، آنژگرافی پریفرال، سونوگرافیهای معمول و سی تی اسکن اسپیرال سه بعدی از تمامی قسمتهای بدن همراه و بدون ماده حاجب ، سی تی آرتروگرافی، سی تیمیلوگرافی، سی تی دینامیک،  و اعمال اینترونشنال تحت کنترل  و سونوگرافی شامل بیوپسی از توده های سر و گرد، مدیاستن، ریه، کب، معده ، پانکراس ، پستان ، و نیز تخلیه آبسه و نفروستومی ، درناژ صفراوی و . . . نیز انجام می گردد .