بخش جراحی عمومی
بخش شش ( بخش جراحی)

بخش شش در طبقه ششم بیمارستان واقع گردیده و بخش جراحی بیمارستان را شامل می شود . تمامی بیمارانی که تحت عملهای گوناگون قرار می گیرند ، جهت گذراندن دوره نقاهت پس ازعمل و مراقبتهای لازم پس از آن در این بخش بستری می شوند .این بخش دارای بیست اتاق و سی و چهار تخت به صورت 7 اتاق خصوصی ، 12 اتاق دو تخته ، یک اتاق سه تخته می باشد.