با همراهی و هماهنگی همکاران محترم در اداره سلامت منطقه 6 تهران، در ایوان انتظار مترو میدان ولیعصر، غربالگری شهروندان عزیز از نظر قند خون و فشار خون توسط همکاران محترم بیمارستان کسری  انجام گرفت. در طی هفته سلامت علاوه بر غربالگری در غرفه سلامت بیمارستان کسری، آموزش در زمینه دیابت و فشار خون بالا توسط وسایل کمک آموزشی از جمله پمفلت، فیلم آموزشی و آموزش چهره به چهره انجام شد. از میان شهروندان عزیز  افراد واجد شرایط( افراد دارای قند خون بالا و یا فشار خون بالا)، به مراکز درمانی و درمانگاههای روزانه  و یا در صورت تمایل ایشان، به کلینیک روزانه بیمارستان کسری معرفی شدند، تا  پیگیری و اقدامات درمانی لازم انجام گردد.