چکیده :

کلینیک اصلاح و انحراف زانو و آسیب های ورزشی زانو و شانه


کلینیک اصلاح انحراف زانو  و آسیب های ورزشی زانو و شانه

با توجه به اینکه کجی های زانو یکی از شایع ترین مشکلات جوانان و سالمندان بوده و می تواند سبب بروز مشکلات برای بیمار شود ، در سطح کشور هنوز درمانگاهی که به صورت کلاسیک و گروهی به حل این مشکل بپردازد وجود ندارد، گروه فوق تخصصی زانو و آسیب های ورزشی بیمارستان کسری تصمیم گرفته است درمانگاه مجهزی با حضور اساتید برجسته این رشته آقایان دکتر جبل عاملی، دکتر حبیبی، دکتر اکابری و دکتر هادی و همچنین گروهی از مهندسین شبیه سازی جهت برنامه ریزی و اخذ تصمیم راه های درمانی مناسب، راه اندازی نماید. با امید به اینکه راه گشای برخورد علمی و اکادمیک با این بیماران باشد. در ضمن آقای دکتر محمد نصیرنادری فوق تخصص جراحی شانه نیز در درمان آسیب های ورزشی شانه با این گروه همکاری دارند . امید است که بتوانیم در این زمینه پیشگام و در حل مشکلات هموطنان عزیز موفق باشیم.