با توجه به فعالیت های وسیع بیمارستان کسری در زمینه ارتقا سلامت، در هفته سلامت( هفته اول اردیبهشت) سال 1398 ، همکاری نزدیکی  با سرای محله ساعی  و  اداره سلامت منطقه 6 تهران  انجام  گرفت.

با توجه به اهمیت هفته سلامت از نظر ارتقا سلامت، در این هفته، غربالگری قند خون و فشار خون به صورت فعال و با اعلام قبلی و عمومی در کل بیمارستان و سایت این مرکز، در لابی بیمارستان کسری انجام شد. در این غربالگری همکاران و پرسنل بیمارستان، شهروندان عزیز و مراجعه کنندگان به بیمارستان کسری حضور داشتند و علاوه بر غربالگری، از آموزش چهره به چهره در مورد تغذیه و فعالیت و کنترل منظم  قند خون و فشار خون، از طریق دریافت پمفلت و فیلم آموزشی بهره مند گردیدند.

در هفته سلامت، با توجه به اهمیت شعارهای این هفته و دریافت پیام های بهداشتی توسط شهروندان عزیز، علاوه بر نصب بنر در نقاط مختلف، از جمله غرفه سلامت سرای محله ولابی بیمارستان، پیام های بهداشتی به مدت 7 روز در تلویزیون لابی و بخش های درمانی پخش گردید که مورد توجه بیماران، پرسنل، همراهان و شهروندان عزیز قرار گرفت.