بیمارستان کسری از آشپز خبره با سابقه کار معتبر و ترجیحا مدرک تحصیلی مرتبط دعوت به همکاری می نماید.

تماس از ساعت 7:30 لغایت 15

تلفن تماس: 82111393 - 82111398