بیمارستان کسری نیاز به جذب تعدادی از پزشکان متخصص زنان و زایمان دارای پروانه مطب تهران به عنوان پزشک مقیم دارد. لطفا داوطلبان آمادگی خود را حداکثر تا تاریخ 96/9/30 به دفتر مدیر عامل با شماره تلفن 88781501 اعلام فرمایند.