چکیده :

جذب پزشک متخصص کودکان


بیمارستان کسری در نظر دارد ؛ جهت تقویت شیفت شب (هفت شب تا هفت صبح) بخش اورژانس یک پزشک متخصص کودکان جذب نماید. 

پزشکان محترمی که مشتاق به این همکاری هستند، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09941675569  تماس حاصل نمایند.