دکتر ناصرصادقیان
  آدرس مطب: میدان آرژانتین- خیابان الوند- ساختمان 12 ( روزهای زوج ساعت 19-16)
  شماره تماس: 88881523   

به نام خداوند جان و خرد  

شرح مختصری از زندگينامه دکتر ناصر صادقيان

 ویرایش بهمن ماه 1397

 

در سال1327درطالقان بدنيا آمد ، دبستان را در زادگاهش ، دوره متوسطه را در دبيرستان البرز تهران و دانشکده پزشکی را در تبريز به پايان رسانيد . در دوران دانشکده قهرمان اول کشتی دانشگاههای کشور شد و در المپيک دانشجويان جهان در مسکو شرکت نموده و پنج سال استاد ورزش دانشگاه بود و يک کتاب پزشکی و سيزده مقاله علمی پزشکی ورزشی در اين دوره به چاپ رسانيد . خدمت سپاهی بهداشت را با عنوان سپاهی ممتاز در سيستان و بلوچستان گذراند و در ارزشيابی خدمتی اول شد . ازدواج نمود و حاصل آن سه فرزند پزشک و یک مهندس است.  پس از آن تا سال 1359 در زابل به خدمت محرومان پرداخت . از سال 70-1361 دوره  بورد تخصصی جراحی عمومی را در خدمت استاد بزرگ جراحی ایران آقای دکتر فرخ سعیدی به یادگیری اصول جراحی پرداخت و فوق تخصصی جراحی کودکان و نوزادان را در دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی تهران گذراند و نفر اول بورد فوق تخصصی جراحی کودکان شد . هشت ماه در بيمارستانهای صحرايی جبهه به خدمت مجروحان جنگ تحميلی پرداخت . 

در سال 1367 استاديار و عضو هيئت علمی شد و در سال 74-1373 دوره ديپلومای جراحی و ارولوژی کودکان را در بيمارستان کودکانGreat Ormond street  دانشگاه لندن گذراند و به اخذ مدرک نائل آمد . در سال 1374 به درجه دانشياری ارتقاء يافت . دکتر ناصرصادقيان پنج سال رئيس بخش اورژانس بيمارستان آيت ا.. طالقانی ، دو سال معاون آموزشی منتخب اعضای هيأت علمی و پنج سال رئيس مرکز پزشکی آموزشی درمانی آيت ا... طالقانی بود . از سال 1382به مدت 7 سال مدير عامل و  عضو هيأت مديرة بيمارستان کسری تهران و 4 سال رئیس هیات مدیره این بیمارستان بود ،دکتر صادقیان به مدت 7 سال رئیس بخش جراحی کودکان شماره یک بیمارستان کودکان مفید بود ، نامبرده به مدت 25 سال با شورای پژوهشی دانشکده پزشکی شهید بهشتی همکاری می نمود  .وی به عنوان عضو فعال هيأت تحريريه مجلات پزشکی ، نشریه جراحی ایران (جامعه جراحان ايران) ، مجله پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ايران ، دانستنيهای سرطان ، Iranian journal of pediatric surgery   و گزیده های پزشکی ( جامعه جراحان ایران) فعاليت می کند در سال 1385 به درجه استادی دانشگاه ارتقاءیافت . 60 مقاله در مجلات علمی داخلی و خارجی 120  سخنرانی علمی و گردانندگی یا عضویت در پانل های علمی در کنگره ها و همایش های داخلی و خارجی و 42 پایان نامه حاصل سالهای استادیاری ، دانشیاری و استادی اوست .

وی 3 سال مدیر گروه جراحی کودکان و نوزادان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود و اکنون عضو شورایعالی و عضو مؤسس مرکز تحقیقات جراحی کودکان و نوزادان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد.

 دکتر ناصر صادقیان بعنوان عضو کمیسیون کارشناسی تخصصی جراحی کودکان و نوزادان اداره کل پزشکی قانونی تهران وکشور و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است و با این سازمان ها همکاری می کند. ایشان عضو انجمن های علمی جراحی کودکان ایران ، آسیا و اروپا می باشد و در انجمن ارولوژی کودکان آسیا نیز عضویت دارد . دکتر صادقیان در انتخابات جامعه جراحان ایران (1397 و1394 و1391) به عضویت هیات مدیره این انجمن انتخاب شده است و از سال 1391 تاکنون به عنوان محقق تمام وقت مرکز تحقیقات جراحی کودکان با این مرکز همکاری می کند . دکتر ناصر صادقیان از اول دیماه 1395 بازنشسته شده و اکنون به عنوان رئیس هیئت مدیره بیمارستان کسری  و جراح این بیمارستان مشغول به کار است . از اساتید دوره های مختلف پزشکی و جراحی ایشان می توان از آقایان دکتر رضا براداران، دکتر ایرج فاضل، دکتر عباسقلی دانشور ( در تبریز ) ، دکتر فرخ سعیدی، دکترمنصور صدر ثقه الاسلامی ، دکتر محمدسدهی، دکتر منصورجدلی زاده( جراح عمومی و اورولوژی شهید بهشتی ) ، دکتر امیر فیض، دکتر جعفرکورانلو، دکتر رفیعیان و دکتر سید احدی ( جراحی کودکان شهید بهشتی ) و پرفسور   Mr kiley ,spitz ،    Mr Duffy  Ramsly   Mr از دانشگاه لندن را نام برد.