دکتر علی اصغر مير سعيد قاضی
  آدرس مطب: م آرژانتين- خ الوند- بن بست آفرين پ 38 شنبه – يكشنبه – سه شنبه 5/2 الي 5/6
  شماره تماس: 88678152