.:بیمارستان کسری:.<p dir="rtl">
	<strong style="color: rgb(178, 34, 34); font-size: 18px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">      بیمارستان کسری</span></strong></p>
<p dir="rtl">
	<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">بیمارستان دوستدار کودک</span></strong></span></span></p> .:بیمارستان کسری:.<h2 style="text-align: center;">
	<strong><span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);">this health facility is here by recognised as being</span></span></strong></h2>
<h2 style="text-align: center;">
	<span style="font-size:20px;"><strong><span style="color: rgb(178, 34, 34);">BABY FREINDLY</span></strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;">
	<span style="color:#b22222;"><strong><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">این مرکز به عنوان دوستدار کودک شناخته شده است</span></span></strong></span></h2> .:بیمارستان کسری:.<p dir="rtl" style="text-align: center;">
	<span style="color:#b22222;"><span style="font-size:18px;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">افتتاح کلینیک منوپوز و استئوپروز و غربالگری سرطانهای بانوان</span></strong></span></span></p> .:بیمارستان کسری:. .:بیمارستان کسری:.<p style="text-align: center;">
	<span style="color:#b22222;"><strong><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 20px;">انجام تست های ژنتیکی نوین </span></span></strong></span></p>
<p style="text-align: center;">
	<span style="color:#b22222;"><strong><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 20px;">در آزمایشگاه بیمارستان کسری</span></span></strong></span></p>
بعدی
قبلی
 .:بیمارستان کسری:.<p dir="rtl">
	<strong style="color: rgb(178, 34, 34); font-size: 18px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">      بیمارستان کسری</span></strong></p>
<p dir="rtl">
	<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">بیمارستان دوستدار کودک</span></strong></span></span></p> .:بیمارستان کسری:.<h2 style="text-align: center;">
	<strong><span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);">this health facility is here by recognised as being</span></span></strong></h2>
<h2 style="text-align: center;">
	<span style="font-size:20px;"><strong><span style="color: rgb(178, 34, 34);">BABY FREINDLY</span></strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;">
	<span style="color:#b22222;"><strong><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">این مرکز به عنوان دوستدار کودک شناخته شده است</span></span></strong></span></h2> .:بیمارستان کسری:.<p dir="rtl" style="text-align: center;">
	<span style="color:#b22222;"><span style="font-size:18px;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">افتتاح کلینیک منوپوز و استئوپروز و غربالگری سرطانهای بانوان</span></strong></span></span></p> .:بیمارستان کسری:. .:بیمارستان کسری:.<p style="text-align: center;">
	<span style="color:#b22222;"><strong><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 20px;">انجام تست های ژنتیکی نوین </span></span></strong></span></p>
<p style="text-align: center;">
	<span style="color:#b22222;"><strong><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 20px;">در آزمایشگاه بیمارستان کسری</span></span></strong></span></p>
 .:بیمارستان کسری:.<p dir="rtl">
	<strong style="color: rgb(178, 34, 34); font-size: 18px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">      بیمارستان کسری</span></strong></p>
<p dir="rtl">
	<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">بیمارستان دوستدار کودک</span></strong></span></span></p> .:بیمارستان کسری:.<h2 style="text-align: center;">
	<strong><span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);">this health facility is here by recognised as being</span></span></strong></h2>
<h2 style="text-align: center;">
	<span style="font-size:20px;"><strong><span style="color: rgb(178, 34, 34);">BABY FREINDLY</span></strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;">
	<span style="color:#b22222;"><strong><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">این مرکز به عنوان دوستدار کودک شناخته شده است</span></span></strong></span></h2> .:بیمارستان کسری:.<p dir="rtl" style="text-align: center;">
	<span style="color:#b22222;"><span style="font-size:18px;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">افتتاح کلینیک منوپوز و استئوپروز و غربالگری سرطانهای بانوان</span></strong></span></span></p> .:بیمارستان کسری:. .:بیمارستان کسری:.<p style="text-align: center;">
	<span style="color:#b22222;"><strong><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 20px;">انجام تست های ژنتیکی نوین </span></span></strong></span></p>
<p style="text-align: center;">
	<span style="color:#b22222;"><strong><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 20px;">در آزمایشگاه بیمارستان کسری</span></span></strong></span></p>

به بیمارستان کسری خوش آمدید

با سلام و عرض ادب خدمت هموطنان عزیز و کسانی که برای درمان بیمارستان کسری را انتخاب می کنند. بیمارستان کسری با تمام قوا تلاش می کند که محیطی شایسته از نظر علمی، تجهیزاتی، پرسنلی و بهترین خدمات پزشکی در سطح دنیا به بیماران ارائه دهد. در این راستا با به کارگیری بهترین و کارآمد ترین پرسنل پرستاری، خدماتی و همکاری پزشکان فرهیخته و دانشمند و اکثریت قاطع اساتید طراز اول کشور و به کارگیری بهترین تجهیزات پزشکی و روش های درمانی و اعمال جراحی روز دنیا، رسالت اصلی بیمارستان که همان ارائه بهترین و شایسته ترین خدمات پزشکی است را انجام دهد.

در خاتمه با آرزوی سلامتی برای همه بیماران خدمتگزار شما هستیم.

مراسم افتتاحیه کلینیک زنان
...

افتتاح کلینیک زنان
...

برگزاری جلسه کمیته بحران
...