.:بیمارستان کسری:.<p dir="rtl">
	<strong style="color: rgb(178, 34, 34); font-size: 18px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">      بیمارستان کسری</span></strong></p>
<p dir="rtl">
	<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">بیمارستان دوستدار کودک</span></strong></span></span></p> .:بیمارستان کسری:.<h2 style="text-align: center;">
	<strong><span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);">this health facility is here by recognised as being</span></span></strong></h2>
<h2 style="text-align: center;">
	<span style="font-size:20px;"><strong><span style="color: rgb(178, 34, 34);">BABY FREINDLY</span></strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;">
	<span style="color:#b22222;"><strong><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">این مرکز به عنوان دوستدار کودک شناخته شده است</span></span></strong></span></h2> .:بیمارستان کسری:.<p dir="RTL" style="text-align: center;">
	<span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color:#b22222;"><span style="font-size: 16px; "><strong>تخفیف ویژه زایمان طبیعی </strong><strong>و </strong><strong>بدون درد</strong></span></span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: center;">
	<span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color:#b22222;"><span style="font-size: 16px; "><strong>در بیمارستان کسری</strong></span></span></span></p>
بعدی
قبلی
 .:بیمارستان کسری:.<p dir="rtl">
	<strong style="color: rgb(178, 34, 34); font-size: 18px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">      بیمارستان کسری</span></strong></p>
<p dir="rtl">
	<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">بیمارستان دوستدار کودک</span></strong></span></span></p> .:بیمارستان کسری:.<h2 style="text-align: center;">
	<strong><span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);">this health facility is here by recognised as being</span></span></strong></h2>
<h2 style="text-align: center;">
	<span style="font-size:20px;"><strong><span style="color: rgb(178, 34, 34);">BABY FREINDLY</span></strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;">
	<span style="color:#b22222;"><strong><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">این مرکز به عنوان دوستدار کودک شناخته شده است</span></span></strong></span></h2> .:بیمارستان کسری:.<p dir="RTL" style="text-align: center;">
	<span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color:#b22222;"><span style="font-size: 16px; "><strong>تخفیف ویژه زایمان طبیعی </strong><strong>و </strong><strong>بدون درد</strong></span></span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: center;">
	<span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color:#b22222;"><span style="font-size: 16px; "><strong>در بیمارستان کسری</strong></span></span></span></p>
 .:بیمارستان کسری:.<p dir="rtl">
	<strong style="color: rgb(178, 34, 34); font-size: 18px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">      بیمارستان کسری</span></strong></p>
<p dir="rtl">
	<span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><strong><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">بیمارستان دوستدار کودک</span></strong></span></span></p> .:بیمارستان کسری:.<h2 style="text-align: center;">
	<strong><span style="font-size:18px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);">this health facility is here by recognised as being</span></span></strong></h2>
<h2 style="text-align: center;">
	<span style="font-size:20px;"><strong><span style="color: rgb(178, 34, 34);">BABY FREINDLY</span></strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;">
	<span style="color:#b22222;"><strong><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">این مرکز به عنوان دوستدار کودک شناخته شده است</span></span></strong></span></h2> .:بیمارستان کسری:.<p dir="RTL" style="text-align: center;">
	<span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color:#b22222;"><span style="font-size: 16px; "><strong>تخفیف ویژه زایمان طبیعی </strong><strong>و </strong><strong>بدون درد</strong></span></span></span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: center;">
	<span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color:#b22222;"><span style="font-size: 16px; "><strong>در بیمارستان کسری</strong></span></span></span></p>

به بیمارستان کسری خوش آمدید

با سلام و عرض ادب خدمت هموطنان عزیز و کسانی که برای درمان بیمارستان کسری را انتخاب می کنند. بیمارستان کسری با تمام قوا تلاش می کند که محیطی شایسته از نظر علمی، تجهیزاتی، پرسنلی و بهترین خدمات پزشکی در سطح دنیا به بیماران ارائه دهد. در این راستا با به کارگیری بهترین و کارآمد ترین پرسنل پرستاری، خدماتی و همکاری پزشکان فرهیخته و دانشمند و اکثریت قاطع اساتید طراز اول کشور و به کارگیری بهترین تجهیزات پزشکی و روش های درمانی و اعمال جراحی روز دنیا، رسالت اصلی بیمارستان که همان ارائه بهترین و شایسته ترین خدمات پزشکی است را انجام دهد.

در خاتمه با آرزوی سلامتی برای همه بیماران خدمتگزار شما هستیم.

تخفیف ویژه و بدون اخذ فرانشیز جهت زایمان طبیعی و زایمان بدون درد در بیمارستان کسری
...

آشنایی با رادیولوژی دندان
...

کنفرانس آموزشی
آموزش آتش نشانی و نحوه کار با خاموش کنند...